yla
 
yriots

Tamsin kasvihuoneet koostuvat kahdesta eri yrityk-
sestä; Matti Tamsi Oy:stä ja Esa Tamsi Oy:stä.
Puutarhatuotantoa on harjoitettu jo vuodesta 1966
ja nykyinen pinta-ala yrityksillä on yli 3 hehtaaria.
Yritykset työllistävät vakituisesti n.70 työntekijää,
sekä lisäksi lukuisan määrän kausityöntekijöitä.
Tuotteina ovat eri salaatit, tilli ja persilja, joita läh-
teekin vuositasolla kauppoihin ja suurkeittiöihin yli
10 miljoonaa kappaletta.
Ajanmukainen tuotantokoneisto kasvattaa puhtaita
ja hyvin säilyviä vihanneksia sekä yrttejä ympäri
vuoden. Tuotteita toimitetaan eri keskusliikkeiden
ja tukkujen kautta koko Suomeen.
Kaikki tuotteemme viljellään luonnollisessa turve-


mullassa ja kastellaan puhtaalla pohjavedellä.
Myös ympäristönäkökohdat otetaan erityisen
tarkasti huomioon käyttämällä vain tarvittavan
määrän lannoitetta sekä kasteluvettä, tällöin ympä-
ristön ravinnekuormitus on käytännössä eliminoitu.
Kuulumme Kotimaiset Kasvikset ry:n laatutuottajiin
ja käytämme pakkauksissamme puhtaasti kotimai-
nen -merkkiä. Vuodelta 1994 Matti Tamsi Oy:lle
myönnettiin Kotimaiset Kasvikset ry:n vuoden
laatutuottaja -tunnustus. Lisäksi yritys on saavutta-
nut maakunnallisen, sekä paikallisen vuoden
yrittäjä tunnustuksen. Tarhoillamme on myös
käytössä Laatutarha -auditointi. Yrityksille on myös
myönnetty useana vuonna Menestyjä-sertifikaatti.

http://www.esitteemme.fi/mattitamsi/MailView/


salyri